Godkjente løsninger

Sertifisert og godkjent ihht Norske og Europeiske standarder.

DIN 18799-1: Stationary vertical ladders on buildings

DIN 14094-1: Emergency ladder systems (emergency ladders)

DIN EN ISO 14122-4: Stationary vertical ladders on machinery