Lørenskog

Vi monterer Veggstiger og leidere i Lørenskog kommune og omegn.
Ukentlig betjener vi hele østlandsområdet med montering og gratis befaring.

Vi kan også gjøre jobber andre steder i landet, men etter nærmere avtale.

Gratis befaring

Ta kontakt for gratis befaring og et uforpliktende tilbud

Leider med ryggbøyler
Overgang leider til tak
Hvileplatå i leider

Andre navn på veggstige

Leider
Adkomststige
Bøylestige
Brannstige
Inspeksjonsstige
Kumstige
Redningsstige
Ryggbøylestige
Ryggvernsstige
Kumstige
Rømningsstige

Interesante linker om Lørenskog og veggstiger

https://www.lorenskog.kommune.no/

https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8renskog

https://www.visitnorway.no/listings/l%C3%B8renskog-bygdemuseum-sk%C3%A5rer-g%C3%A5rd/26725/