Sandvika

Vi monterer Veggstiger og leidere i Sandvika og omegn.
Ukentlig betjener vi hele østlandsområdet med montering og gratis befaring.

Vi kan også gjøre jobber andre steder i landet, men etter nærmere avtale.

Gratis befaring

Ta kontakt for gratis befaring og et uforpliktende tilbud

Leider med ryggbøyler
Hvileplatå i leider
Overgang leider til tak

Andre navn på veggstige

Leider
Adkomststige
Bøylestige
Brannstige
Inspeksjonsstige
Kumstige
Redningsstige
Ryggbøylestige
Ryggvernsstige
Kumstige
Rømningsstige

Interesante linker om Sandvika og veggstiger

https://no.wikipedia.org/wiki/Sandvika

https://www.visitnorway.no/listings/turistinformasjonen-i-asker-og-b%C3%A6rum/23291/